–Det er en helt annen interesse nå enn det var på slutten av fjoråret, sier avdelingsleder/ eiendomsmegler Daniel Lund i Meglerhuset Nylander.

Opptur

I løpet av kort tid er det solgt tre boliger på Gimse.

– Det er mer kok rundt boliger nå selv om det naturligvis er roligere på slutten av året. En merker at det er en økonomisk opptur, og trenden ser ut til at vi får en vekst etter en utflating, sier Lund. Fjoråret var preget av stort leilighetssalg i Melhus, og det var også godt salg av eneboliger. Lund tar en kikk på statistikken for hele Melhus.

I 2017 ble det solgt 200 leiligheter i Melhus, mens det ble solgt 75 i 2016. Av 200 ble 169 leiligheter solgt i Melhus sentrum, og en stor andel av dette skyldes Energiparken. Til sammenligning ble det solgt 41 leiligheter i Melhus sentrum i 2016.

– Det er ikke så veldig stor etterspørsel etter leiligheter, men det har jo vært solgt veldig mange, forklarer Lund.

Eneboliger

Eneboligsalget var litt lavere, og i fjor ble det solgt 136 eneboliger, mens det ble solgt 152 i 2016. Lund peker på at en del eneboliger kom på markedet som følge av at eierne solgte fordi de skulle flytte inn i leilighet.

Når det gjelder prisnivået, er det fremdeles høyt i nedre Melhus og dette skyldes blant annet at det er vanskelig å få tak i eneboligtomter. Mens Trondheim hadde en nedgang i boligprisene på 2,9 prosent i fjor, er det vanskeligere å få fram et tall for Melhus fordi det ifølge Lund, er for få boliger å ha som tallunderlag.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter eneboliger, og vi så nylig at en bolig på Søberg gikk over prisantydning. Eneboligen vi har for ute for salg på Øyåsbakkan, har vi merket god interesse for. Prisantydninga er 4,25 millioner kroner, og tre har vært på privat visning mens 15 har meldt seg som interessenter så langt, sier Lund.

Huseierne som selger huset på Øyåsbakkan, skal flytte litt lenger opp i bakkene til en bolig i nærheten av datteren. De har bodd 13 år i huset, og har pusset det opp fra bunn til topp, forteller den ene huseieren.

– Utsikten fra huset er formidabel, og en kan se fra Trondheim til langt opp i dalen, sier huseieren.

Eiendomsmegleren mener at folk ikke vil kvie seg for å kjøre opp og ned Øyåsbakkan, og han viser til at veien brøytes slik at bussen med skoleungene kommer seg fram.

Flere byggeplaner

Tirsdag har Melhus formannskap arbeidsmøte om områdeplanen for Melhus sentrum, og rådgiver plan Kjersti Dalen Stæhli i Melhus kommune forteller at de 11 som har meldt fra til kommunen at de har byggeplaner, står ved sine planer.

Melhus sentrum har byggestopp fram til områdeplanen er ferdig, og ifølge tidsplanen skal områdeplanen være vedtatt i løpet av 2018.

– Fire store aktører vil vise sine ideer for formannskapet, og byggeplanene innbefatter leiligheter og rekkehus. Dersom planene er godt nok utredet, har de muligheten til å gå direkte på bygging uten detaljplan når områdeplanen er ferdig, sier Dalen Stæhli.

IKKE UTSOLGT: I Almaas Park som ligger i nordenden av Melhus sentrum, er det fortsatt tre ledige leiligheter, opplyser eiendomsmegler Daniel Lund. Foto: Gunn Heidi Nakrem
AVSATT: Gimsøya er regulert som boligområde, men så langt er det bygd få nye. Årsaken er krav om blant annet flomsikring og flytting av fylkesveier som Strandvegen. Foto: Gunn Heidi Nakrem