Operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt sier politiet mottok melding om ulv i Buvika klokka 6.16 i dag tidlig. Observasjonen skal være gjort ved Pundslibakken, ikke langt fra Buvik kirke.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem kjenner til observasjonen, men har ingen sportegn som kan bekrefte observasjonen. Han finner ingen grunn til å betvile observasjonen. En eventuell ulv i Buvika i dag tidlig kan ikke vært den samme som ble observert på Lundamo, mener Tanem.