Da kommunestyret i Midtre Gauldal møttes mandag, fikk Bygdelistas Kjell Arne Vinsnesbakk støtte for sitt forslag om å forskuttere 10 millioner kroner til opprustningen av den nedslitte brua som krysser Gaula på Rognes.

Avhengig av innpass

Pengene reserveres fra en «ubenyttede E-veimidler»-pott på 27,3 millioner kroner, som nå overføres til neste års budsjett. Klassifiseringen «E-vei» brukes om lokale adkomstveier, og i slike prosjekter går kommunen inn og finansierer 50 prosent, mens fylkeskommunen står for resten.

I fjor ble den bortprioritert, men signalene som har kommet den siste tiden har gitt politkerne i Midtre Gauldal grunn til optimisme.

– Jeg vet at det jobbes med dette nå, og at de for ikke lenge siden var på befaring, uttalte ordfører Erling Lenvik (Ap) tirsdag formiddag.

«Behersket optimist»

Leder i fylkestingets samferdselskomité, Karin Bjørkhaug (KrF), beklager at brua ikke nådde opp i forrige runde, men kan heller ikke nå love at den kommer inn på lista.

– Akkurat nå er det gjort viktige investeringer på Fosen og på lakseveien, og det er begrenset hva vi greier å ta inn av nye prosjekter. Likevel er det klart at utbedringen av Rognes bru er noe vi gjerne vil realisere.

– Viktig å ta tak i

Bjørkhaug sier det foreløpige - men noe usikre - estimatet for utbygginga er på 36 millioner kroner, og at hun er godt kjent med de utfordringene slike «flaskehalser» byr på.

– Å kunne styrke bæreevnen og gjøre brua framkommelig har vært et sterkt ønske både fra skognæringa og andre som driver med næringstrafikk. Dette er viktig å ta tak i for hele fylket, mener hun.

Leder i fylkestingets samferdselskomité, Karin Bjørkhaug (KrF), kan ikke love at brua blir prioritert til neste år, men sier hun er «behersket optimist» før avgjørelsen i oktober. Foto: Gunn Heidi Nakrem