Lørdag flyttet familien Kosberg de 16 kyrne hjem fra setra i Forbygda. Magnar og Kjerstin Kosberg har setret siden 1993, da bygde de en ny seterbu og nytt fjøs. I setergrenda Forbygda er det et fint fellesskap. Nå er sommeren på setra over for i år, både for folk og fe.