Tomteprisene i nedre Melhus har økt med 470 prosent siden 2003.

Kraftige prishopp

I 2003 kostet ei tomt på Brekkåsen 350.000 kroner. Noen år senere kom Løvset boligfelt der den dyreste tomta kostet 1 millioner kroner. Det nyeste boligfeltet får en tomtepris på 2 millioner kroner. Dette tilsvarer nesten en seksdobling av tomtepriser. Både Brekkåsen og Løvset er boligfelt i regi av Melhus tomteselskap som er nesten heleid av Melhus kommune.

I samme periode har boligprisene økt med 105 prosent, fortalte daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus under næringskonferansen i Melhus.

Les også: Om næringskonferansen

I store deler av Melhus kommune er det bortimot umulig å få kjøpt ei boligtomt. Politikerne bruker lang tid på å behandle søknader som kommer.

Les også: Krever oppvarming med grunnvann

Sterkt press

- Det er sterkt press på boligmarkedet i Melhus, sa Båtvik.

Båtvik innledet på den godt besøkte næringskonferansen som er på Trøndertun i Melhus, og han oppfordret politikerne til å legge langsiktige planer, legge til rette for store områder for boligbygging.

- Hadde det vært flere boligtomter, ville folk ha betalt 1,5 millioner kroner for ei tomt, sa Båtvik.

I tillegg oppfordret Båtvik kommunen og politikerne om å ha en forutsigbar saksbehandling.

Les også: Flertall for fire etasjer

Norgeshus har planer om å bygge 20 leiligheter i Losjevegen, og har bestemt seg for å vente med byggestart til neste vår fordi muligheten for ny klage på vedtaket om å få bygge i fire etasjer ifølge Båtvik er stor. Ni ganger har melhuspolitikerne behandlet byggesaken i Losjevegen.

foto
Hans Petter Øien Kvam (t.v) er daglig leder for NiT Melhus, i midten ordfører Gunnar Krogstad og t.h daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus.