I disse dager kostes gater, veier og tunneler og feiebilene du ser kan komme fra Kjelsberg Transport. Melhusfirmaet feier veiene i Trøndelag etter vinterens sandstrøing, og har også oppdrag med renhold i tunneler og i Trondheims gater.

Firmaet ble startet i 1975, og baserte seg på septiktømming (90 prosent) og oppdrag for industrien (10 prosent). Ett år etter at Svein Kjelsberg (46) tok over Kjelsberg Transport i 2000, tapte firmaet et svært viktig anbud.

- I ettertid ser jeg at dette førte til at jeg måtte tenke nytt. Det var en kjempetøff periode, sier Svein Kjelsberg.

Fra 1. januar i år fikk Kjelsberg Transport en femårig kontrakt med Statens vegvesen om renhold av vegger, tak og veibaner i alle tunnelene i Trøndelag.

Les også: Mysteriet på Gåsbakken

Storkontrakt

- Total verdi på avtalen er minimum 65 millioner kroner. Vi er i dialog om en lignende avtale i Nordland og i Romsdal, sier Kjelsberg. Firmaet ble invitert av Statens vegvesen til å være med i et pilotprosjekt for fjerning av svevestøv. Gatefeiing i Trondheim har ført til at Trondheim har få døgn med svevestøv over faregrensa. Vegdirektoratet har lagt merke til melhusfirmaet, og har bedt firmaet gi råd.

Omlegginga har vært en økonomisk suksess. Nå har firmaet totalt 32 ansatte fordelt på 20 i hovedfirmaet og 12 i datterselskapet Brøyting og vedlikehold Trondheim (BVT). Omsetninga i morselskapet i fjor var på 29,7 millioner kroner viser foreløpige tall. Det er ei økning på 5,1 millioner kroner sammenlignet med 2014. Det foreløpige resultatet for 2015 er ifølge Kjelsberg på 2,5 millioner og enda bedre enn året før.

Startet på Hølonda

Tallene presenterte Kjelsberg under en næringslivsfrokost i regi av Næringsforeningen i Trondhemsregionen (NiT) avdeling Melhus på torsdag. De 45 frammøtte fikk høre om bedriften som vekker nasjonal oppmerksomhet. Starten var på Hølonda, og så flyttet bedriften til Heimdal. Nylig flyttet bedriften til Åsvegen i Melhus, og Kjelsberg er i gang med å bygge ut det tidligere mekaniske verkstedet for å få plass til kjøretøy som må stå frostfritt.

- Jeg har en forkjærlighet til Melhus, og jeg bor fortsatt på Hølonda Det var en nedtur å flytte bedriften fra Hølonda, men vi kan ikke flytte tilbake fordi vi må være i nærheten av Trondheim av hensyn til responstida. Fra de nye lokalene er vi på Tiller på fire minutter, sier Kjelsberg. Firmaet tar på seg gatefeiing, gatespyling, septiktømming, tømming av fettavskillere, sandfang, henting av industrislam, rengjøring av støvskjermer og åpner tette rør og avløp. Tømming av olje fra skip hos Hurtigruten er også oppdrag firmaet har ansvar for.