48 mistet livet på norske veier i sommer. Dette er ti flere enn i de tre sommermånedene i fjor.

I august mistet 11 livet (mot 14 i 2015). 15 ble drept i juni (mot ni året før) og 22 i juli (mot 15 i 2015).

- Vi har ingen enkel forklaring på utviklingen. Selv om tallene er en del høyere enn fjorårets rekordlave antall omkomne, er det likevel lavere enn andre foregående år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

En foreløpig analyse av sommerulykkene 2016 viser en økning i fatale utforkjøringer, at flere godt voksne menn omkommer og at det har vært størst vekst i antall drepte på Vestlandet og i Nord-Norge.

Voksne menn

Menn står for hele økningen i sommer. 16 flere menn og seks færre kvinner omkom i sommertrafikken sammenlignet med de tre samme månedene i fjor. De som omkommer er eldre enn tidligere, hvor økningen kom blant menn over 45 år.

22 av dem som omkom i sommer var under 45 år, mens 26 var over – fordelt på 16 mellom 45–64 og ti over 65 år.

Det har vært seks flere fatale utforkjøringsulykker og tre flere fotgjengerulykker i sommer sammenlignet med 2015. 21 av de 48 omkomne mistet livet som en følge av utforkjøringsulykke. Fem har omkommet på sykkel, mens 11 MC-førere og en mopedist har mistet livet.

Ingen i Nord-Trøndelag

Rogaland har vært hardest rammet i sommer, med sju drepte. Fem ble drept i Nordland, mens Akershus, Vest-Agder og Buskerud har hatt fire. i Sør-Trøndelag var det to trafikkdrepte i årets sommer, det er det samme som i fjor. Vestfold og Nord-Trøndelag er de eneste fylkene som har kommet seg gjennom sommeren 2016 uten eneste dødsulykke i trafikken.

95 hittil i år

I løpet av de åtte første måneder i 2016 har 95 omkommet i trafikken. Dette er 28 flere enn i 2015, men likevel lavere enn de foregående årene:

I 2015 omkom 117 på norske veier, som er det laveste tallet siden 1947.