Gullfunn

I september 2014 gjorde Karl Johan Valderhaug et unikt gullfunn med metall-detektor 20 centimeter under bakken på ei eng på Gimse i Melhus.

Les også: Eldre enn først antatt

Les også: Fant gullring på rasteplass på Hovin

Funnet han gjorde sammen med Trondheim metallsøkerklubb, viste seg å være en stor gullring, og alderen ble bestemt til yngre romertid som strekker seg fra 100-400 år e.kr.

I 1945 ble det også gjort et rikt gullfunn i et sandtak på Melhus, da fire mannsringer ble funnet i en kvinnegrav. Tre var av rent gull, mens den siste var av sølvblandet gull.

Alle funn av denne typen tilhører staten, og de verdifulle ringene har vært oppbevart og godt voktet av NTNU i Trondheim.

Betydningen

Funnene indikerer at eierne av disse ringene hadde utrolig makt og innflytelse i samfunnet i sin tid, og arkeologene er ikke i tvil om at det var rikfolk med helt spesiell posisjon i samfunnet som kunne eie slike kostbarheter.

Funnene setter også et nytt lys på forholdene i Melhus og Gauldalen i tiden omkring 300 år f. kr. Gjennom Snorre og andre kilder, kjenner vi mye til historie fra storhetstiden til Melhus i vikingetiden, omkring år 900-1000 e.kr, men disse funnene åpner dører til tiden mange hundre år før vikingetiden.

Kanskje var denne tiden som gav grunnlaget for den lederposisjon som Melhus fikk i det senere vikingsamfunnet.

Professor Lars Stenvik ved NTNU ser funnene i sammenheng med omfattende produksjon av jern i utmark og fjellområder omkring Melhus. Havnivået var vesentlig høyere på den tiden, og det kunne sannsynligvis seiles til havner i Melhus. Dette gjorde utskiping mulig, og grunnlaget for rikdommen kunne legges for de som kontrollerte trafikken.

Melhus rotaryklubb engasjerer seg

Melhus rotaryklubb har mange historisk interesserte medlemmer, og ønsker nå å bygge denne fantastiske historien inn i en større sammenheng i ’Sagabygda Melhus’.

Et samarbeid mellom NTNU, gullsmed Helge Karlgård som har røtter i Melhus, og Melhus rotaryklubb er nå formelt i gang, og fredag 29. juli kunne klubben overrekke en håndlaget kopi av gullringen til den første sponsor av prosjektet, Nils Munkhaugen. Nils mottok gullringen med serienummer 1.

I tillegg har gullsmed Karlgård gitt en kopi av ringen til finneren, Karl Johan Valderhaug. Begge med et flott sertifikat.

Begge mottakerne var på plass på Melhus, og ble behørig hyllet med blomster og gode ord fra president Knut Olsen i Melhus rotaryklubb.

Melhus rotaryklubb ser nå etter flere som ønsker å eie et slikt historisk klenodium, og gullringen blir produsert og tilpasset til hver enkelt bruker av gullsmeden.

Det følger naturligvis med sertifikat med hver nummererte ring.

Ringen er ikke billig, men det dreier seg om et håndlaget, nummerert smykke med historisk betydning, framholder Melhus Rotary.

Melhus rotaryklubb oppnår en liten fortjeneste på hver ring, og dette skal brukes til videre utvikling av klubbens satsing på historiske Melhus. Dette er en omfattende satsing som vi håper vil involvere både offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, den norske Rotary-organisasjonen og andre frivillige organisasjoner i nærområdet.

Utover høsten vil Melhus rotaryklubb arrangere flere møter med foredrag av fagfolk som belyser ulike sider av denne fascinerende historien som foregikk midt i bygda.

tronderbladet@tronderbladet.no