Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene