Trafikkulykke i Melhus - mistanke om brudd på vikeplikt