Scootersaken: - Det er direkte farlig å drive slikt hærverk

foto