– Mange er for snøscooterkjøring, og bryr seg ikke om regelverket