Elveierlag har sterke innvendinger mot ny bru over Gaula: – Dette tiltaket har overhodet ikke stor nok samfunnsnytte