Fisker opp bilskilt etter bilskilt fra overmodige bilister