Flere sjåfører fikk bot av politiet langs fylkesveg