Med bilen full av ungdom råkjørte sjåføren forbi politiet

foto