133 tunge kjøretøy ble kontrollert. Åtte hadde brudd på kjøre- og hviletid