Godtok ikke mobilbot fordi han mente at han bare hadde holdt i mobilen