Sender SMS til 10.000 personer: – Målet er å få kartlagt interessen