Overkjører sykehusene - vil ikke utsette Helseplattformen