Kjønnsdebatt blant politikere: Hvordan skal man hindre uønsket parring i skogen?

foto