Etterlyser vitner etter voldshendelse i Melhus sentrum

foto