Disse skal konkurrere om å bygge E6 Ulsberg-Vindåsliene

foto