Endrer planen for E6 mellom Soknedal og Korporalsbrua - igjen