Slik foreslår idrettsrådet å fordele kulturmidler i Midtre Gauldal

foto