«Hjemmet» på Singsås: – Beboerne føler seg utrygge