Skal sikre Rødde for 15 millioner for å unngå kvikkleireskred