–Når det har kommet så langt at det blir snakk om at noen må bytte skole, da har det gått for langt, sier den engasjerte sekstenåringen, som går på Øya videregående skole.

Han har latt seg provosere over at Fremskrittspartiet, på sin facebookside, i forrige uke trakk fram et gammelt utspill om at man bør tvinge mobbere til å bytte skole, framfor at de som blir mobbet må gjøre det.

–Jeg føler at de ikke forstår at det er barn vi snakker om. Det er alltid en grunn til at barn mobber, de gjør det ikke bare fordi de kjeder seg, sier By.

Les også: Et kontinuerlig arbeid

Handler ikke om én person

Han mener mobbing sjelden handler om bare en person, men at det heller oppstår i grupper, hvor gruppepress gjerne kan spille en rolle. Ved å flytte én elev, fjerner man dermed ikke problemet.

By har selv opplevd mobbing på nært hold selv, og sier at det var en situasjon hvor miljøet i elevgruppen spilte stor rolle. Det viktigste da, ble at andre elever turte å si fra, i tillegg til at skolen tok situasjonen på alvor.

Selv sympatiserer han med Miljøpartiet de Grønne, men understreker at dette er hans eget utspill.

Nok tilstedeværende voksne

Han mener nok voksne og tilstedeværende voksne på skolen er viktig, også i de sosiale situasjonene, ikke bare i klasserommet.

–Jeg tror det må være flere elevsamtaler, og flere lærere til stede i sosiale situasjoner, som lunsj. I tillegg trengs det bedre opplæring på hvordan lærerne skal håndtere denne typen situasjoner, sier By.

Han understreker at det ikke er en enkelt tema, men at premissene for å løse problemene blir feil, når det blir snakk om å bytte skole.

–Det jeg reagerer mest på, er at de skylder på et barn, og ikke de voksne som har unnlatt å ta ansvar, sier han.

Les også: 10 prosent sier de blir mobbet

Likevel er han klar på at også barna har sitt ansvar.

–Jeg sier ikke at barnet er uskyldig, men at det er en grunn til at mobberen gjør som han eller hun gjør, sier sekstenåringen.