Rådmannens innstilling til bruk av drøye 5,6 millioner kroner på kommunale bygg, ble enstemmig vedtatt av politikerne i formannskapet mandag.

Det dreier seg om investeringsmidler som skal brukes til å ruste opp kommunale bygg i 2016.

Får ny heis

Heisen på Soknedal bo- og dagsenter er fra 1977, og møter aldeles ikke dagens krav. Denne må være operativ, og utbedring av den gamle heisen anbefales ikke. Dermed ligger det inn at kommunen skal kjøpe og montere ny heis i senteret. Denne er stipulert til å koste 600 000 kroner.

Nytt anlegg i to etasjer

Det skal brukes 1,5 millioner kroner på nytt ventilasjonsanlegg i 3. og 4. etasje på rådhuset. 1. og 2. etasje må vente med å få nytt anlegg. Rådhuset ble bygget i 1984, og ventilasjonsanlegget møter ikke dagens krav. Ansatte forteller at lufta føles tung, og at det luftes ved å åpne vinduer i bygget. Det skal hentes inn tilbud på dette arbeidet, så summen på 1,5 million er et stipulert beløp.

Bassenget ferdigstilles

Arbeidet med bassenget i Størenhallen ble påbegynt i fjor høst, som et strakstiltak etter at mye ble avdekket som smått kritiske forhold i bassenget og garderobene i fjor sommer. Større lekkasjer har skadet betongbassenget. I desember fant de også at klorvann har trengt inn under pusslag. Dermed ble arbeidet, som egentlig var planlagt ferdig på nyåret, forlenget til sommeren. Garderobene skal også utbedres. Det anbefales at alt arbeidet gjøres ferdig i år, mens man allerede er i gang. Summen for dette blir på 3,5 millioner kroner.

67 000 kroner av investeringsmidlene blir stående ubrukt i år.