Torsdag er det en viss fare for at det kan gå jordskred i enkelte deler av landet, deriblant kommunene Melhus og Midtre Gauldal. NVEs jordskredvarsel for kommunene ligger på gult nivå, noe som er laveste varslingsnivå av totalt fire nivåer.- Det innebærer at at det kan gå noen jordskred i varslingsområdet, men noen stor dramatikk er det ikke, Sier Monica Sund, vakthavende ved jordskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat. På jordskredvarslingen sine nettsider står det at gult nivå betyr at det ventes noen jordskred og/eller sørpeskred, og at enkelte store hendelser kan forekomme. Det opplyses videre om at man bør være oppmerksom i utsatte områder, da spesielt i bratt terreng og langs bekker og elveløp. Både i Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark er jordskredvarselet på gult nivå for torsdag. Fredag er derimot jordskredvarslingen i samtlige fylker tilbake på grønt nivå, noe som tilsier generelt trygge forhold.