Kaller inn til nytt folkemøte om ungdomsmiljøet: – Det økte fokuset kan ha ført til at ting har foregått mer i det skjulte