Ulykkessjåfør forklarte at hun så på butikkskilt i stedet for på veien

foto