Har satt i gang leteaksjon etter savnet 18-åring

foto