Mange vil kjøre ut varer fra dagligvarebutikker

foto