Mange vil kjøre ut varer fra dagligvarebutikker

Utvalgsleder Maren Grøthe (Sp) har selv stilt opp som matutkjører, og hun er imponert over at så mange vil bidra når folk ikke kommer seg på butikken. T.v. butikksjef Vebjørn Skjærvold.