Sjåførene nekter å kjøre: 70 elever måtte finne egen skoleskyss fredag