- Det skal ikke brukes borgervern for å stanse folk