Bøndene får tilskudd, men ikke alle ser med blide øyne på det

foto