153 km/t i 80-sonen: - Unge menn «kappkjørte» på E6