– Til Mann (42). I dag er det tryggest å la kvinnene overta rattet