– Det er over 60 år siden kyr fikk sin Helseplattform. I vår digitale tid må det være mulig for oss på to føtter å få til dette

foto