Gauldal Gatebil: – Bilinteressen skal inn med morsmelka!