Har satt krisestab etter kranvelt: – Det er forferdelig det som har skjedd