Mattilsynet kommenterer drikkevannet på Støren

foto