Da Vekst Melhus tapte en anbudsrunde og stod i fare for å miste tre årsverk, begynte bedriften å lete etter nye forretningsområder.

Daglig leder Hans Inge Andersen forteller at NAV la ut tiltaksarbeid på anbud, og at Vekst Melhus tapte kampen om anbudet.

– 7-8 leverte inn anbud, og vi tapte anbud på arbeid med bistand og avklaring. For oss utgjør det inntak av 30 personer og 3 årsverk, sier Andersen.

Konsulenttjenester

I stedet for å si opp ansatte i de 3 årsverkene, bestemte styret og ansattegruppen seg for å se seg om etter nye tiltak. Konsulenttjenester til små bedrifter blir nå et nytt satsingsområde, og de ansatte har gått i gang med å skaffe seg kvalifikasjoner. Da Trønderbladet var innom på fredag, fikk ansatte opplæring av Sticos.

– Det Vekst Melhus gjør, er nybrottsarbeid. Sticos er en trønderbedrift som ble startet i 1987, og nå kan vi spille hverandre gode. Samarbeid er viktig, sier produktsjef Christian Langvatne.

Sticos selger oppslagsverk om helse, miljø og sikkerhet (HMS) til bedrifter. Tanken er at små bedrifter kan kjøpe inn konsulenttjenester framfor at kunnskapen om HMS spres på de få medarbeiderne. Produkssjef Langvatne sier at erfaringa er at bedrifter er flinke på sitt fagområde, men at de også trenger kunnskap om lovverket som for eksempel om oppfølging av sykemeldte.

Kontaktnett

– Vi har ei ansattegruppe med stor kompetanse og vi har et bedriftskontaktnett. Innad i bedriften har vi fysioterapeut, lærere og sosionom. Her kan vi alt om personalbehandling, og nå har vi tenkt å selge konsulenttjenester sammen med Sticos fra nyåret. De kjenner kundene enda bedre enn vi gjør, sier Andersen.

Vekst Melhus har 13,5 årsverk, og omtrent 70 personer er innom bedriften. Attføringsbedriften utfører en rekke oppgaver som trearbeid, produksjon av taxiskilt og har vaskeri.

– Både styret og ansattegruppa sa at vi skulle satse videre da vi tapte de tre årsverkene. Jeg tror at når vi kommer til 1. februar, blir vi nødt til å rekruttere, forteller Andersen.