Vil at Nye Veier skal bygge bruer først for å spare Kvålsbrua