- Vi hadde et oppriktig ønske om å være i Midtre Gauldal. Vi har en lang og god historie med kommunen, sier Stokbakken. Men han er tydelig på at kostnadene og risikoen med alternativet i Midtre Gauldal var for høye.

Les også: Glede på Orkanger

Les også: Norsk Kylling vraker Midtre Gauldal

- Betydelig dyrere

- Alternativet på Støren var betydelig dyrere enn de andre, og det er spesielt adkomst og infrastruktur som trekker kostnadsbildet opp. I tillegg var risikoen for stor, sier Stokbakken.

- Hva er det som ligger i det?

- Først og fremst gjennomføringen rent tidsmessig. Det er mye uklart om området. For eksempel kunne innsigelser fra grunneiere forsinket byggingen, sier han. Stokbakken ønsker ikke å gå i detaljer omkring det økonomiske, og si hvor mye dyrere Støren-alternativet var i forhold til de andre tomtene.

Les også: - Vi har 2,5 år på å bygge kommunen på nytt

Skryter av kommunen

- Kunne kommunen gjort noe annerledes?

- Det måtte i så fall være at de hadde begynt mye, mye tidligere, slik at tomtealternativet var klart. Men det er lett å si i etterkant, sier Stokbakken. Han ønsker å berømme kommunen for den jobben de har gjort det siste året.

- Vi har sett en fantastisk innsats fra kommunen det siste året, med ordføreren i spissen. Men tiden går, og vi måtte etter hvert ta beslutning med det faktagrunnlaget som var tilgjengelig, sier Stokbakken.

For liten tomt i Malvik

Den nye kyllingfabrikken skal etter planen stå ferdig første halvdel av 2020. Det blir mest sannsynlig på Orkdal, selv om også Malvik fortsatt er med i kampen.

- Vi har vært tydelige på at vi foretrekker Orkdal, men det forutsetter at reguleringsplanen går i orden. Den aktuelle tomta i Malvik er litt for liten for oss. Den krever at vi må justere konseptet vårt, og det har vi ikke lyst til.

30-40 arbeidsplasser på Støren

Norsk Kylling ønsker å fortsette sin tilstedeværelse på Støren. Aller helst på dagens fabrikktomt, men de er åpne for å finne andre løsninger. Det er da snakk om å utvikle et kompetanseavdeling for fjærkrehold.

- Vi har jo kjøpt opp Hugaas, og skal utvikle rugeriet videre. I tillegg ser vi for oss å etablere en kompetanseavdeling for dyrevelferd og fjærkrehold, med blant andre veterinærer. Dette kan bli 30-40 arbeidsplasser, sier Stokbakken. Mandag var det et allmøte på Støren, der flyttebeslutningen ble gjort kjent ofr de ansatte. Ifølge Stokbakken gikk møtet rolig for seg.

- Jeg tror de ansatte synes det var greit med en avklaring. Det var ikke mange spørsmål i dag, men kanksje dette må modnes og spørsmålene kommer senere,sier Stokbakken.

Vil legge til rette

Han forteller også at de ønsker å jobbe for at følgene for Midtre Gauldal og Støren blir minst mulig.

- Det er veldig mange kvaliteter i Midtre Gauldal, og vi ønsker å være med på å finne løsninger. Det tar 40 minutter å kjøre fra Støren til Orkdal, og det er en avstand det er fullt mulig å pendle daglig. Vi kan for eksempel legge til rette med å sette opp en bussrute, sier Stokbakken.