En bonde i Melhus har fått 25.000 kroner i gebyr fra Melhus kommune etter at han rev ei trønderlån fra 1800-tallet.

Bonden fikk i 1998 tillatelse til å rive trønderlåna fordi den var i dårlig forfatning og ikke bebodd. Imidlertid benyttet han seg ikke av tillatelsen da, og først 15 år etter, rev han trønderlåna.

Dette oppdaget kommunen, og rådmannen mente at bonden burde ha undersøkt om rivingstillatelsen ennå var gyldig. Ifølge kommunen gjaldt den i tre år.

Rådmannen er også kritisk til at bonden rev uten å sjekke om rivinga foregikk på forskriftsmessig måte.

1847

Trønderlåna er trolig fra 1847, og ble solgt av Opplysningsvesenets fond til bonde Even Jonsen for 900 spesidaler. Fylkeskommunen mener at bonden som rev trønderlåna, misforsto i 1998 dithen at han hadde fått tillatelse til å rive. Saksbehandleren da konstaterte at trønderlåna var skrøpelig, og lite verdt. Nå har fylkeskommunen kommet til at trønderlåna stod i et verdifullt kulturlandskap i nedre Melhus, og hadde regional verneinteresse.

Forklaring

Bonden har overfor Melhus kommune vist til det han oppfattet som en tillatelse i 1998 til å rive, men at han i ettertid ser at rivinga var forhastet. Han mener at trønderlåna var fra 1864. Overfor kommunen forklarer han at trevirket ble brent på gårdens eiendom, mens glass og elektrisk avfall ble utsortert og kjørt til gjenbruksplassen.

Komite for teknikk og miljø i juni ga avslag på riving av trønderlåna, men siden låna allerede var revet, fikk bonden et overtredelsesgebyr på 25.000 kroner.