Melhus kommune har søkt om midler til vannovervåkingsprogram for å følge opp elver og sidevassdrag til Gaula.

Gaula er blitt utsatt for utslipp i ulike former, som da en mann til politiets store forskrekkelse tømte maling ut i elva. Andre tilfeller er utslipp av jernklorid og siloutslipp.

En fisker har meldt fra at han har sett siloutslipp i Gaula på Hovin, og at han fikk forurensning på fiskeutstyret. Fylkesmannen fikk ei bekymringsmelding. Melhus kommune er blitt varslet av Fylkesmannen om utslippet, og miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl opplyser at kommunen vil dra på tilsyn for å undersøke hva som har skjedd.

I tillegg til å følge med på vannkvaliteten i elver og sidevassdrag til Gaula, ønsker kommunen å se på vannkvaliteten på Øysand og i Svorksjøen.