Sikkerhetsnivået er fortsatt på topp i lagmannsrettssal 101 i Trondheim tinghus. Rettssalen er blitt sjekket for mistenkelige gjenstander og bevæpnet politi er på plass slik de var på mandag.

Vurdering

Ekstra sikkerhet er satt inn ut fra hva som skjedde under tingrettens behandling av melhusdrapssaken. Da ble tiltalte angrepet i en pause av en bror av Nilofer Naseri (27) som ble drept i sin leilighet på Kuhaugen i Melhus sentrum. Det var i tillegg en episode da tiltalte skulle føres bort på tingrettssakens siste dag i februar, der et familiemedlem av Nilofer Naseri ropte ut noe på dari (afghansk språk) og tiltalte viste fingeren til den dreptes familie.

Broren som angrep tiltalte i tingretten, har fått et forelegg opplyser aktor Unni Sandøy.

Nilofers mor refererte til episoden der tiltalte viste fingeren, i sin vitneforklaring på mandag og hun sa at hun tror tiltalte vil drepe en av sønnene hennes.

Tiltalte har anket spørsmålet om hvorvidt han framsatte drapstrusler mot kona Nilofer i forkant av drapet. I retten i går sa mora til Nilofer at hun hadde hørt tiltalte komme med trusler mens faren fortalte at datteren Nilofer hadde fortalt ham om trusler.

Les også:- Han var sint hele tida

Om straffen

I dag vil lagmannsretten få høre tiltalte (28) si hva han mener om straffeutmålinga. Mandag sa han at han synes straffen på 13 års fengsel er for streng. Aktor Unni Sandøy fikk i tingretten medhold i at tiltalte skal dømmes til 13 års fengsel, og hun sa i retten i går at tiltalte har fått ett års strafferabatt for tilståelsen.

I lagmannsretten har tiltalte omtalt drapet på kona som en plutselig hendelse, og at det oppsto et basketak der kona ble skadet. Tiltalte har sagt at han ikke husker så mye av det som skjedde etter basketaket bortsett fra at han mener sønnen ikke var med inn i leiilgheten igjen etter at mora var drept. Da han ble spurt om hvorfor han ikke ringte etter hjelp til kona, men i stedet ringte til en søster og bror i Afghanistan og en bror av Nilofer, hadde han ikke så mye å si om det.

Nilofer (27) tok utdannelse ved Melhus videregående skole, og ble drept på sin første arbeidsdag i en barnehage i Trondheim. Tidligere hadde hun hatt en annen arbeidsplass. For å kunne søke om familiegjenforening for fetteren som hun hadde giftet seg med, måtte hun vise til at hun hadde høyt nok inntektsgrunnlag.

Om truslene

Retten vil i dag få høre politibetjent Irene Teigen Nordskag fra Melhus lensmannskontors vitneforklaring, og Guro Angell Gimse som tidligere var i Konfliktrådet, kommer også for å vitne. I går fikk retten høre Nilofers advokat Line Evensen fortelle om hva Nilofer sa til henne i månedene før drapet, men dette vitnemålet kan ikke refereres ettersom dommer Erlend Malvik Moen har pålagt alle som var i rettssalen og pressen taushetsplikt.

I dag var politibetjent John Arthur Gjersvold som var med på de kriminaltekniske undersøkelsene, spesialist Harald Aarset om dødsårsaken og tiltaltes arbeidskollega Odd Ronny Tobiassen oppført på vitnelista. Tiltalte jobbet som lagermedarbeider hos Matmegleren på Søberg.

I RETTEN: Statsadvokat Unni Sandøy og forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.