Kommunens minste skole kan få ny gymsal og bedre plass

foto